Menu

Obowiązek informacyjny w zakresie ochrony danych osobowych klientów

Administratorem Danych Osobowych jest:

K-Flex Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni pod adresem  ul. Pucka 112, (81-154 Gdynia)

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych:

Spółka nie wyznaczyła Inspektora Ochrony Danych dlatego w tych sprawach prosimy kontaktować się z wyznaczonym pracownikiem za pośrednictwem e-maila  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub telefonu tel. +48 63 288 02 00 .

Dane osobowe przetwarzane są w celu:

a)     zawarcia i wykonywania zamówienia,

b)     wykonywania obowiązków prawnych ciążących  na Administratorze wynikających
z prawa podatkowego.

Administrator przetwarza Państwa dane osobowe w związku z prawnie uzasadnionym interesem realizowanym przez Administratora, który polega na:

przekazywaniu informacji marketingowych drogą elektroniczną lub telefoniczną.

Odbiorcami danych osobowych będą:

a)     Poczta Polska,

b)     przedsiębiorstwa (firmy) kurierskie,

c)      w przypadku zamówień z poza UE, dane osobowe będą przetwarzane przez przedsiębiorstwa (firmy) kurierskie zapewniające realizację zamówienia
w szczególności w kraju odbiorcy zamówienia.

Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane wynosi:

w przypadku złożenia zamówienia, dla celów podatkowych dane osobowe będą przetwarzane przez 5 lat od zakończenia roku podatkowego,
w którym wystawiona była ostatnia faktura.

Podanie Państwa danych osobowych jest:

dobrowolne, jednak konieczne do realizacji zamówienia. W przypadku wystawienia faktury dane przetwarzane są na podstawie wymogów prawa.

Nie podanie danych będzie miało następujące konsekwencje:

a)     brak możliwości wykonania zamówienia,

b)     brak możliwości wystawienia faktury.

c)     brak możliwości przetwarzania procedury reklamacji

Ponadto informujemy o prawie do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych dotyczących Państwa danych, o prawie ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych i prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego.

back to top