Menu

K-FLEX POLSKA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością pragnie poinformować, że realizuje projekt pt.:

„Opracowanie gamy innowacyjnych pianek technicznych o szerokim zakresie zastosowań wytwarzanych w procesie ciągłym”

 współfinansowany w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020,

Działanie: 1.1. Projekty B+R przedsiębiorstw

Poddziałanie: 1.1.1. Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa

 Cele projektu:

Celem projektu jest opracowanie gamy innowacyjnych pianek technicznych. Projekt dotyczy opracowania gamy innowacyjnych pianek technicznych w oparciu o udoskonaloną technologię wytwarzania (wulkanizacja z wykorzystaniem nadtlenków w atmosferze tlenowej, chemiczny crushing, proces ciągły).

Planowane efekty:

Efektem realizacji projektu będzie wdrożenie wyników przeprowadzonych prac B+R w zakresie opracowania gamy innowacyjnych pianek technicznych wytwarzanych w procesie ciągłym.

Wartość projektu:    17 722 925,00 PLN

Dofinansowanie projektu z UE:   7 702 232,50 PLN
back to top