Menu

K-FLEX POLSKA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością pragnie poinformować, że realizuje projekty pt.:

„Opracowanie gamy innowacyjnych pianek technicznych o szerokim zakresie zastosowań wytwarzanych w procesie ciągłym”

 współfinansowany w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020,

 
Cele projektu:


Celem projektu jest opracowanie gamy innowacyjnych pianek technicznych. Projekt dotyczy opracowania gamy innowacyjnych pianek technicznych w oparciu o udoskonaloną technologię wytwarzania (wulkanizacja z wykorzystaniem nadtlenków w atmosferze tlenowej, chemiczny crushing, proces ciągły).

Wartość projektu: 17 722 925,00 PLN

Dofinansowanie projektu z UE: 7 702 232,50 PLN„Przeprowadzenie prac badawczo rozwojowych w zakresie opracowania materiału izolacyjnego zdolnego do ceramizacji
poprawiającej odporność materiałów na działanie ognia i wysokiej temperatury w trakcie pożaru przy jednoczesnym zachowaniu parametrów akustycznych.


Cele projektu:

Celem projektu jest prototypowa próbka kompozytu ceramizującego na bazie której powstanie materiał izolacyjny.

Wartość projektu: 5 695 269,22 PLN

Dofinansowanie projektu z UE: 2 878 118,48 PLNUtworzenie Centrum Badawczo-Rozwojowego K-FLEX POLSKA Sp. z o.o.

Cele projektu:

Przedmiotem projektu jest utworzenie przez K-FLEX POLSKA Centrum Badawczo-Rozwojowego
w bezpośrednim sąsiedztwie K-FLEX POLSKA, które umożliwi rozwój działalności B+R grupy.

Wartość projektu: 6 084 810,00 PLN

Dofinansowanie projektu z UE: 1 731 450,00 PLN
back to top