Menu

K-FLEX K-FIRE BOARD / K-FIRE COATING

Płyta ogniochronna K-FLEX® K-FIRE BOARD wykonana jest z wełny mineralnej o gęstości 160 kg/m3, pokryta jednostronnie lub obustronnie ablacyjną powłoką uszczelniającą K-FLEX® K-Fire Coating służącą jako wzmocnienie, uszczelnienie i ochrona włókien mineralnych przed ogniem. Powłoka powstała na bazie trwałego systemu polimerowego z obojętnymi wypełniaczami, niehalogenowanymi środkami opóźniającymi działanie ognia oraz środkiem zabezpieczającym przed aktywnością mikroorganizmów.K-FLEX® K-FIRE COATING. Służy do ogniochronnego uszczelniania, w ścianach i stropach,
przejść rur stalowych i miedzianych oraz przejść kombinowanych z rurami z tworzyw sztucznych, kablami i kanałami wentylacyjnymi. System K-FLEX® K-FIRE COATING, który jest nakładany fabrycznie i dostarczany z zakładu produkcyjnego nazywa się K-FLEX® K-FIRE BOARD (1-S - płyta malowana jednostronnie, 2-S- płyta malowna dwustronnie)

back to top