Menu

K TEK 41 PA 1B

K-TEK K 41-PA to materiał zamkniętokomórkowy do przemysłu samochodowego, szybki w obróbce i montażu, mogący przyjmować różne kształty.

DANE TECHNICZNE

Właściwości fizyczne

 

Norma badawcza

Polimer

NBR/PVC

 

Struktura komórkowa

Zamknięta

 

Kolor

Czarny

 

Klasyfikacja ASTM D1056

2B1 (B1, C1, F1, M)

 

Gęstość

48 - 80 kg/m3

ASTM D1056

Twardość przy odkształceniu 25%

13 - 27 kPa (2 - 4 PSI)

ASTM D1056

Twardość przy odkształceniu 50%

-

ASTM D1056

Zmiana twardości materiału

max 30%

ASTM D1056

Wytrzymałość na rozciąganie

min 275 kPa (min 40 PSI)

ASTM D412 (TYP A)

Wydłużenie

min 100%

ASTM D412 (TYP A)

Wytrzymałość na rozdarcie

min 1400 N/m

ASTM D624 (TYP C)

Absorpcja wody

max 10%

ASTM D1056

Pochłanianie wody

max 100%

ASTM D1056 (B)

Zmiana w czasie:

Test elastyczności

Zmiana wyglądu

Odkształcenie

Zaliczony

Brak

+/- 30%

ASTM D1056

Palność

UL 94:
HF-1 Wymieniony
FMVSS-302 Zaliczony
FAR 25.853 Zaliczony
ASTM D5132 Zaliczony

 

Temperatura stosowania

-40°C to +104°C

ASTM D1056

Odporność na ozon

Zaliczony

ISO 1431 / ASTM D1171

Przewodność cieplna (0°C)

0.033 W/mK

ASTM C177

Maksymalna grubość

38 mm

 

Tolerancja grubości

≤ 25 mm: -0/+20 %

> 25 mm: -0/+5 mm

 

Standardowa szerokość

1371 mm; 1000 mm

 

Zgodność ze specyfikacją

UL 50E: Wymieniony
GM: 15473 Class I, Type IV
Chrysler: MS-AY-516 in progress (Type I)
Chrysler: MSZ-75 J18 in progress (2C1)
Ford: WSS-M99P32-C in progress
Ford: WSK-M2D419-A in progress (Type II)

 

 K-FLEX zastrzega sobie prawo do zmiany danych i wymogów technicznych bez uprzedniego powiadomienia o tym fakcie.

 

back to top