Menu

K TEK 41 E 1B

K-TEK K 41-E do powszechnego zastosowania. Temperatura stosowania do 148°C. Materiał elastyczny, szybki w montażu i obróbce

DANE TECHNICZNE

Właściwości fizyczne

 

Norma badawcza

Polimer

EPDM

 

Struktura komórkowa

Zamknięta

 

Kolor

Czarny

 

Klasyfikacja ASTM D1056

2A1 (B1, C1, C2, C3, F2, M)

 

Gęstość

64 - 96 kg/m3

ASTM D1056

Twardość przy odkształceniu 25%

13 - 27 kPa (2 - 4 PSI)

ASTM D1056

Twardość przy odkształceniu 50%

-

ASTM D1056

Zmiana twardości materiału

max 35%

ASTM D1056

Wytrzymałość na rozciąganie

min 137 kPa (min 20 PSI)

ASTM D412 (TYP A)

Wydłużenie

min 100%

ASTM D412 (TYP A)

Wytrzymałość na rozdarcie

min 1050 N/m

ASTM D624 (TYP C)

Absorpcja wody

max 10%

ASTM D1056

Pochłanianie wody

max 100%

ASTM D1056 (B)

Zmiana w czasie:

Test elastyczności

Zmiana wyglądu

Odkształcenie

Zaliczony

Brak

+/- 30%

ASTM D1056

Palność

UL 94:

HF-1, V-0, 5VA W trakcie

FMVSS-302 Zaliczony

FAR 25.853 W trakcie

 

Temperatura stosowania

-53°C to +148°C

ASTM D1056

Odporność na ozon

Zaliczony

ISO 1431 / ASTM D1171

Przewodność cieplna (0°C)

-

ASTM C177

Maksymalna grubość

32 mm

 

Tolerancja grubości

≤ 25 mm: -0/+20 %

> 25 mm: -0/+5 mm

 

Standardowa szerokość

1371 mm; 1000 mm

 

Zgodność ze specyfikacją

UL 50E: Wymieniony

 K-FLEX zastrzega sobie prawo do zmiany danych i wymogów technicznych bez uprzedniego powiadomienia o tym fakcie.

back to top