Menu

K TEK 40 E 1B

K-TEK K 40-E przeznaczony jest do przemysłu samochodowego. Temperatura stosowania do 148°C.
K-TEK K 40-E to doskonały materiał uszczelniający odporny na długotrwałe działanie ozonu, ciepła i warunków atmosferycznych.

DANE TECHNICZNE

Właściwości fizyczne

 

Norma badawcza

Polimer

EPDM

 

Struktura komórkowa

CRUSH - Pół-zamknięta

 

Kolor

Czarny

 

Klasyfikacja ASTM D1056

2A0

 

Gęstość

64 - 112 kg/m3

ASTM D1056

Twardość przy odkształceniu 25%

max 6 kPa (max 1 PSI)

ASTM D1056

Twardość przy odkształceniu 50%

max 10 kPa (max 1.5 PSI)

ASTM D1056

Zmiana twardości materiału

max 5%

ASTM D1056

Wytrzymałość na rozciąganie

min 137 kPa (min 20 PSI)

ASTM D412 (TYP A)

Wydłużenie

min 100%

ASTM D412 (TYP A)

Wytrzymałość na rozdarcie

min 875 N/m

ASTM D624 (TYP C)

Absorpcja wody

N/A

ASTM D1056

Pochłanianie wody

N/A

ASTM D1056 (B)

Zmiana w czasie:

Test elastyczności

Zmiana wyglądu

Odkształcenie

Zaliczony

Brak

+/- 30%

ASTM D1056

Palność

UL 94:

HF-1, V-0, 5VA W trakcie

FMVSS-302 Zaliczony

FAR 25.853 W trakcie

 

Temperatura stosowania

-53°C to +148°C

ASTM D1056

Odporność na ozon

Zaliczony

ISO 1431 / ASTM D1171

Przewodność cieplna (0°C)

-

ASTM C177

Maksymalna grubość

32 mm

 

Tolerancja grubości

≤ 25 mm: -0/+20 %

> 25 mm: -0/+5 mm

 

Standardowa szerokość

1371 mm; 1000 mm

 

Zgodność ze specyfikacją

UL 50E: Wymieniony
GM: 15473: Class I, Type I
Chrysler: MSAY-430
Ford: WSB-M3G212-A
Toyota: TSK-6506G
Hyundai: MS-260-13

 K-FLEX zastrzega sobie prawo do zmiany danych i wymogów technicznych bez uprzedniego powiadomienia o tym fakcie.

 

back to top