Menu

K TEK 40 P 1B

K-TEK K 40-P do powszechnego zastosowania. Temperatura stosowania do 93°C.

DANE TECHNICZNE

Właściwości fizyczne

 

Norma badawcza

Polimer

NBR/PVC

 

Struktura komórkowa

Crush (pół-zamknięta)

 

Kolor

Czarny

 

Klasyfikacja ASTM D1056

2B0

 

Gęstość

56 - 88 kg/m3

ASTM D1056

Twardość przy odkształceniu 25%

max 6 kPa (max 1 PSI)

ASTM D1056

Twardość przy odkształceniu 50%

-

ASTM D1056

Zmiana twardości materiału

max 4%

ASTM D1056

Wytrzymałość na rozciąganie

min 103 kPa (min 20 PSI)

ASTM D412 (TYP A)

Wydłużenie

min 100%

ASTM D412 (TYP A)

Wytrzymałość na rozdarcie

min 700 N/m

ASTM D624 (TYP C)

Absorpcja wody

N/A

ASTM D1056

Pochłanianie wody

N/A

ASTM D1056 (B)

Zmiana w czasie:

Test elastyczności

Zmiana wyglądu

Odkształcenie

Zaliczony

Brak

+/- 30%

ASTM D1056

Palność

UL 94:
HF-1 Pass Wymieniony
FMVSS-302 Zaliczony

 

Temperatura stosowania

-40°C to +93°C

ASTM D1056

Odporność na ozon

W trakcie

ISO 1431 / ASTM D1171

Przewodność cieplna (0°C)

-

ASTM C177

Maksymalna grubość

32 mm

 

Tolerancja grubości

≤ 25 mm: -0/+20 %

> 25 mm: -0/+5 mm

 

Standardowa szerokość

1371 mm; 1000 mm

 

 K-FLEX zastrzega sobie prawo do zmiany danych i wymogów technicznych bez uprzedniego powiadomienia o tym fakcie.

 

back to top