Menu

K-FLEX INDUSTRIAL

Jak działa izolacja akustyczna w systemie wielowarstwowym?
W celu właściwego wykonania projektu izolacji akustycznej przeznaczonej do instalacji przemysłowych jej konfiguracja musi uwzględniać działanie trzech odrębnych mechanizmów: izolacji dźwiękowej, wibroizolacji oraz pochłaniania/rozpraszania dźwięku. Z tej właśnie przyczyny musimy zastosować izolację w systemie wielowarstwowym wykorzystującą różne materiału, z których każdy spełnia inną funkcję.

FOAM 1

NIESPIENIONY KAUCZUK materiał o wysokiej gęstości do ochrony przed hałasem i charakteryzujący bardzo wysoką izolacyjnością akustyczną.
K-FLEX K-FONIK GK, K-FLEX K-FONIK GV,Płaszcz K-FLEX IN CLAD

FOAM 2
POCHŁANIANIE/ROZPRASZANIE 
produkt o elastycznej, otwartej strukturze skuteczny w pochłanianiu energii akustycznej
K-FLEX K-FONIK OPEN CELL 240

FOAM 3


OCHRONA TERMICZNA/AKUSTYCZNA
 materiał z syntetycznej pianki kauczukowej o zamkniętych komórkach.
K-FLEX ST, K-FLEX SOLAR HT(KAUCZUK EPDM)

 

    

 

 
back to top