Menu

K-FLEX INDUSTRIAL

Jak działa izolacja akustyczna w systemie wielowarstwowym?
W celu właściwego wykonania projektu izolacji akustycznej przeznaczonej do instalacji przemysłowych jej konfiguracja musi uwzględniać działanie trzech odrębnych mechanizmów: izolacji dźwiękowej, wibroizolacji oraz pochłaniania/rozpraszania dźwięku. Z tej właśnie przyczyny musimy zastosować izolację w systemie wielowarstwowym wykorzystującą różne materiału, z których każdy spełnia inną funkcję.

FOAM 1

NIESPIENIONY KAUCZUK materiał o wysokiej gęstości do ochrony przed hałasem i charakteryzujący bardzo wysoką izolacyjnością akustyczną.
K-FLEX K-FONIK GK, K-FLEX K-FONIK GV,Płaszcz K-FLEX IN CLAD

FOAM 2
POCHŁANIANIE/ROZPRASZANIE 
produkt o elastycznej, otwartej strukturze skuteczny w pochłanianiu energii akustycznej
K-FLEX K-FONIK OPEN CELL 240

FOAM 3


OCHRONA TERMICZNA/AKUSTYCZNA
 materiał z syntetycznej pianki kauczukowej o zamkniętych komórkach.
K-FLEX ST, K-FLEX SOLAR HT(KAUCZUK EPDM)

 

    

KONFIGURACJE

KONFIGURACJA AKUSTYCZNA K-FLEX ZGODNIE Z KLASAMI ISO 15665

 K-FLEX K-FONIK INDUSTRIAL “A2”
 

Wyniki Badania Klasa A2
Ø nom. rury: ≥ 300mm do < 650 mm

Ciężar:

Częstotliwość środkowa pasma oktawowego, Hz

125 250 500 1000 2000 4000 8000

1 Warstwa K-FLEX SOLAR HT,1 WarstwaK-FLEX IN CLAD

5Kg/m2

4,5 1 7 12,5 20 31,5  40 

K-FLEX K-FONIK INDUSTRIAL “B2”

 

Wyniki Badania Klasa B2
Ø nom. rury: ≥ 300mm do < 650 mm

Ciężar:

Częstotliwość środkowa pasma oktawowego,Hz

125 250 500 1000 2000 4000 8000

1 Warstwa K-FLEX SOLAR HT, 1 Warstwa K-FLEX K-FONIK 240,
1 Warstwa K-FLEX IN CLAD

 12Kg/m2 4 2 14 22 34 44,5 50,5

K-FLEX K-FONIK INDUSTRIAL “C2”

 

Wyniki Badania Klasa C2
Ø nom. rury: ≥ 300mm do < 650 mm

Ciężar:

Częstotliwość środkowa pasma oktawowego, Hz

125 250 500 1000 2000 4000 8000

1 Warstwa K-FLEX SOLAR HT, 1 Warstwa K-FLEX K-FONIK 240
2 Warstwy K-FLEX K-FONIK GK, 1 Warstwa K-FLEX IN CLAD

 25Kg/m2 5 4,5 15,5 24 40 53,5 54,5

K-FLEX K-FONIK INDUSTRIAL “C2”

 

Wyniki Badania Klasa C2
Ø nom. rury: ≥ 300mm do < 650 mm

Ciężar:

Częstotliwość środkowa pasma oktawowego, Hz

125 250 500 1000 2000 4000 8000

1 Warstwa K-FLEX SOLAR HT, 1 Warstwa K-FLEX K-FONIK 240,
2 Warstwy K-FLEX K-FONIK GK, 1 Warstwa K-FLEX SOLAR HT,
1 Warstwa K-FLEX IN CLAD

 27Kg/m2 4,5 4,5 17 30 46,5 52,5 54,5

K-FLEX K-FONIK INDUSTRIAL “D2”

 

TWyniki Badania Klasa D2
Ø nom. rury: ≥ 300mm do < 650 mm

Ciężar:

Częstotliwość środkowa pasma oktawowego, Hz

125 250 500 1000 2000 4000 8000

1 Warstwa K-FLEX SOLAR HT, 2 Warstwy K-FLEX K-FONIK 240,
1 Warstwa K-FLEX K-FONIK GK, 1 Warstwa K-FLEX ST,
1 Warstwa K-FLEX IN CLAD (2mm)

29Kg/m2 0 8,5 24,5 38,5 52 55 49

1 Warstwa K-FLEX SOLAR HT, 2 Warstwy K-FLEX K-FONIK 240,
1 Warstwa K-FLEX K-FONIK GK, 1 Warstwa K-FLEX ST,
1 Warstwa K-FLEX IN CLAD (1mm)

28Kg/m2  -1 6,5 20,5 37 52  55,5  49 

1 Warstwa K-FLEX SOLAR HT, 2 Warstwy K-FLEX K-FONIK 240,
1 Warstwa K-FLEX K-FONIK GK, 1 Warstwa K-FLEX SOLAR HT,
1 Warstwa K-FLEX IN CLAD (2mm) 

30Kg/m2 -1  8,5  20  36  51  56  50,5 

 

 

 
back to top