Menu

Pojemnik o pojemności 1 litra.

Przed pokryciem klejem izolowanych powierzchni należy je oczyścić przy pomocy specjalnego rozpuszczalnika K-FLEX, który stanowi uzupełnienie kleju K 414 lub K 425. Oczyszczenie wszystkich powierzchni przy pomocy specjalnego rozpuszczalnika gwarantuje dokładne rozprowadzenie warstwy klejącej. Specjalny rozpuszczalnik K-FLEX może być używany do oczyszczenia narzędzi (pędzel lub szpachelka) używanych do rozprowadzania kleju.

back to top