Menu

Wymiana izolacji w kompelksie zgazowywania węgla.

  • Izolacje kauczukowe spełniają wysokie wymagania stawiane produktom stosowanym w przemyśle petrochemicznym.

> Inwestor: Dakota Gas Company 

> Lokalizacja: Dakota Północna

> Produkty K-FLEX: 5 "FEF + płaszcz INCLAD

> Instalator: Gagnon, Inc

Dakota Gasification Company jest firmą  eksploatującą Great Plains Synfuels Plant, kompleks zgazowywania węgla w stanie Dakota Północna, który dostarcza na powierzchnię przy pomocy specjalnego rurociągu gaz  i produkty pochodne procesu zgazowywania.  Elastyczna pianka kauczukowa * z ochronnym płaszczem polimerowym ** została wybrana do zaizolowania instalacji chłodzącej w procesie Rectisol, pracującej w temperaturze do -100°F. Pianka ze spienionego kauczuku zastąpiła poprzednio zainstalowaną piankę PUR wyposażoną w stalowy płaszcz, która doprowadzała do odkładania się znacznych ilości lodu.
W celu zapewnienia Dakota Gas jak najlepszego rozwiązania w obszarze izolacji, K-FLEX uczestniczył w charakterze konsultanta we wszystkich fazach projektowych, aż do zakończenia całego projektu. Zespół instalatorów korzystał z  otulin i mat  o grubości 1 "i 2" do zaizolowania wysokich na 200 o średnicy 10 stóp zbiorników i rurociągów pomocniczych. Korzyści wynikające z zastosowania syntetycznej pianki kauczukowej polegały na  możliwości przeprowadzenia prac bezpośrednio na instalacji jak i poza nią  w celu zredukowania czasu montażu, pracy z niepylącym i niepozostawiającym zanieczyszczeń, elastycznym i łatwym do  zaizolowania skomplikowanych zaworów i kołnierzy instalacji, wygodnym do  przeniesienia i umieszczenia na poszczególnych poziomach rusztowań produktem. Istotna okazała się również możliwość wycinania partii materiału ze zwojów typu jumbo, co pozwoliło zmniejszyć wielkości zapasów i ograniczyć przestrzeń magazynową poza miejscem montażu. 

Zamknięta struktura komórkowa pianki ze spienionego kauczuku K-Flex i niska przepuszczalność pary wodnej (<0,01 perm-in) w połączeniu z odpornym na działanie czynników zewnętrznym płaszczem zapewniła  doskonałe  właściwości izolacyjności termicznej wraz z podstawową korzyścią polegającą na wyeliminowaniu oblodzenia i odpowiedniej kontroli temperatury procesu. Od momentu wykonania izolacji DGC uzsykała  niższe temperatury procesu przy takim samym obciążeniu chłodniczym, usprawniając proces oczyszczania gazu i przedłużając żywotność eksploatacyjną katalizatora dzięki zmniejszeniu ilości zużywanej siarki.  

Właściwości termiczne rozwiązań oferowanych przez K-Flex zapewniają: 
· Brak gromadzenia się lodu, poprawę bezpieczeństwa personelu dzięki wyeliminowaniu ryzyka spadającego lodu (po prawej). 
· Stałą temperaturę powierzchni, wynikającą z właściwie  zainstalowanego i wysoce wydajnego systemu izolacji termicznej bez mostków cieplnych  ( poniżej po środku). 
· Niższe temperatury procesu osiągane przy tym samym obciążeniu chłodniczym, zmniejszając ilość wykorzystywanej siarki  i wydłużająć  żywotność eksploatacyjną katalizatora  

Dane termowizyjne 
Temperatura zewnętrzna: 69°F  
Przybliżona temperatura procesu: -100 ° F 
Sekcja AR1 (FEF System) Temperatura powierzchni: 62 ° F 
Sekcja AR4 odzwierciedla PUR + okładzinę metalową  

Dane temperatury procesu  Temperatura procesu niższa dla  systemu FEF o 10°F (prawy zakres) w porównaniu z  PUR + okładzina metalowa  (po lewej stronie). 
* K-Flex ®   LS, K-FLEX  ST
** Clad ®  IN, K-FLEX IN CLAD

Dane zebrane przez DGC, listopad 2013

 

 

back to top