Menu

K-FLEX to konkretna odpowiedź na ograniczenie zużycia energii połączona z bezpieczeństwem produktu i poszanowania środowiska naturalnego. Idealne rozwiązanie w miejscu takim jak mediolańska La Scala jest K-FLEX ECO, ponieważ w przypadku pożaru produkt ten emituje nietoksyczny i przejrzysty dym, zupełnie nieszkodliwy dla osób.

  • La Scala  wybrała następujące systemy izolacyjne K-FLEX do instalacji klimatyzacyjnej:
  • - “K-FLEX ECO” w części zabytkowej i przestrzeni usługowej ze względu na maksymalne bezpieczeństwo w przypadku emisji dymu w czasie pożaru.
  • - “K-FLEX ST” w wieży scenicznej i instalacjach technicznych ze względu na powierzchnię zewnętrzną koloru czarnego, która nie odbija światła i jest odporna na uderzenia.
  • Wybór IC CLAD BLACK i AL CLAD podyktowany był względami bezpieczeństwa i parametrami scenicznymi, które są ważnymi czynnikami w miejscu takim jak La Scala, jako część projektu całkowitego odrestaurowania pomieszczeń i instalacji w poszanowaniu przepisów wspólnotowych. Instalacje klimatyzacyjne, dostosowane do każdej poszczególnej strefy zostały przeprojektowane pod kątem panującej temperatury,  wilgotności, izolacyjności akustycznej i wymiany powietrza, z możliwością optymalizacji zużycia energii i  zmniejszenia zanieczyszczenia środowiska. K-FLEX ECO wytwarzany jest bez użycia halogenów, zapobiegając tym samym powstawaniu dioksyn w procesie spalania. Produkt może być składowany na zwykłym wysypisku śmieci ponieważ nie wchodzi w reakcję z innymi odpadami komunalnymi.
back to top