Menu

Komfort akustyczny to podstawowy wymóg stawiany pomieszczeniom mieszkalnym i biurowym, i główny czynnik definiujący jakość życia. Pomieszczenia przeznaczone do pracy i zamieszkania muszą być odpowiednio chronione przed źródłami hałasu, które mogą wywoływać złe samopoczucie oraz prowadzić do spadku produktywności.

 

Projekt: poprawa parametrów akustycznych nowych pomieszczeń biurowych SAP, zlokalizowanych w dzielnicy Torri Bianche w komunie Vimercate(MI), wykonany przez “Methis - Pracownia Wykańczania Wnętrz należącą do grupy Coopsette” - firmy dostarczającej rozwiązań w zakresie przegród poziomych powierzchni biurowych (ściany ruchome i działowe).

Założenie: po zainstalowaniu na budowie ruchomych ścian dostarczonych przez producenta okazało się, iż nie spełniają one wymagań w zakresie izolacyjności akustycznej zakładanych przez finalnego użytkownika. Z tego powodu zwrócono się do L'ISOLANTE K-FLEX, aby firma zaproponowała rozwiązania poprawiające parametry akustyczne ruchomych ścian. W celu zweryfikowania wydajności rozwiązań przez nas zaproponowanych zostały przeprowadzone badania akustyczne wewnątrz pomieszczeń biurowych w których zastosowano nasze materiały.

Struktura i kluczowe elementy

Rozpatrywane pomieszczenia stanowią następujące wyzwania:
- ruchome ściany powierzchni biurowej oparte są na podłodze pływającej zbudowanej z płyt cementowych o grubości 3 cm z podparciem punktowym bez belek nośnych; przestrzeń pomiędzy płytami wynosi 2-3 mm, stanowiąc źródło przenoszenia hałasu (most akustyczny);
-przez przegrody akustyczne otaczające powierzchnię biurową, znajdujące się powyżej podwieszanego sufitu przechodzą przewody kanalizacyjne oraz kanały wentylacyjne; 
- podsufitka zbudowana jest z paneli dźwiękochłonnych, które nie gwarantują wystarczającej izolacyjności akustycznej pomieszczeń.

W celu wyeliminowania tych przeszkód K-FLEX zaproponował zastosowanie na istniejącej już strukturze warstwy materiału K-FONIK ST GK 072, wewnątrz profil poziomych i pionowych konstrukcji szkieletowej oraz warstwę materiału K-FONIK GK o ciężarze 4 kg/m2 w połączeniu z materiałem z włókna poliestrowego o grubości 60 mm.

Struktura ruchomej ściany z pracami adaptacyjnymi zaproponowanymi przez K-FLEX:

> struktura nośna z ramą obwodową wykonana z profili stalowych typu „U”;
> panele ścienne (rozmiar 1.70 m X 0.55 m) po obydwu stronach. wykonane z płyt wiórowych uszlachetnionych, o ciężarze 12,1 kg/m3 i grubości 18 mm, przymocowane do struktury nośnej przy pomocy zaczepów metalowych i ramy obwodowej z profili giętych typu „Z”;
> izolacja wewnętrzna wykonana z płyt z włókien poliestrowych o grubości 60 mm i gęstości 26 kg/m3,umieszczonych pomiędzy panelami wytłumiającymi;
> warstwa materiału K-FONIK GK o ciężarze 4kg/m2 przymocowana po wewnętrznej stronie paneli wytłumiających znajdujących się po stronie pomieszczenia odbierającego dźwięk; 
> uszczelki z wytłaczanego PVC zamocowane wzdłuż wąskich krawędzi profili struktury nośnej, na połączeniach pomiędzy panelami ściennymi z płyt wiórowych;
> materiał wibroizolacyjny na podłodze;
> maty akustyczne K-FLEX ST GK 072 zamontowane wewnątrz profili obwodowych i profili poziomych;
> wypełnienie wszystkich szczelin sufitu z kasetonów materiałem uszczelniającym.

 

Po wykonaniu adaptacji została określona izolacyjność akustyczna właściwa przybliżona R' na terenie budowy.

Izolacyjność akustyczna właściwa

Ściany działowe powinny zagwarantować izolacyjność akustyczną na poziomie przynajmniej R'W 40. Izolacyjność akustyczna właściwa przybliżona (R') jest wielkością służącą do określania rzeczywistych właściwości akustycznych budynków w przeciwieństwie do izolacyjności akustycznej właściwej przegrody badanej w laboratorium w znormalizowanych warunkach (wartości umieszczone na kartach technicznych), która nie uwzględnia warunków miejscowych. Pomiar izolacyjności akustycznej właściwej przybliżonej został przeprowadzony zgodnie z procedurą opisaną w normie UNI EN ISO 140-4. W szczególności, zmierzono poziom natężenia dźwięków pogłosowych w celu zapewnienia, aby pomiary wykonane w pomieszczeniu odbierającym nie były zaburzone przez dźwięki nie związane z badaniem, takie jak hałas na zewnątrz pomieszczenia w którym przeprowadzane jest badanie. Dla każdej przegrody będącej przedmiotem oceny dokonano pomiaru poziomu natężenia dźwięku (dB).

Otrzymane wyniki

Pomimo konieczności pokonania napotkanych trudności, które zostały wyżej opisane, na podstawie wykonanych pomiarów otrzymaliśmy następujące rezultaty: R'w dla zaizolowanej akustycznie przegrody = 41 dB.
Przekroczyliśmy poziom 40 dB wymagany przez naszego klienta. Dzięki naszemu doradztwu, wszystkie ruchome ściany powierzchni biurowej zostały zaizolowane akustycznie przy pomocy produktów K-FONIK.

back to top