Menu

Klient zgłasza reklamację w formie pisemnej lub mailowej do:

  1. Pracownika Działu Obsługi Klienta odpowiedzialnego za dane Zlecenie, i/lub
  2. Regionalnego Szefa Sprzedaży lub Kierownika Sprzedaży

adresy e-mail oraz adres korespondencyjny dostępne są na stronie internetowej sprzedawcy www.k-flex.pl

Klient powinien zgłosić reklamację niezwłocznie po stwierdzeniu nieprawidłowości. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzone  produkty, o ile nie zostały one zgłoszone w formie pisemnej w ciągu  7 dni od daty otrzymania dostawy.

Pracownik Działu Obsługi Klienta lub Regionalny Szef Sprzedaży lub Kierownik Sprzedaży potwierdza przyjęcie reklamacji do rozpatrzenia w formie pisemnej lub mailowej.

Sprzedawca powiadomi Klienta o sposobie rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni od momentu jej zgłoszenia.

back to top