Menu

 Ogólne Warunki Dostaw (OWD)

1. Postanowienia ogólne
1.1. Przedstawione Ogólne Warunki Dostaw (zwane w skrócie OWD) mają zastosowanie do wszystkich zawieranych umów sprzedaży pomiędzy K-FLEX Polska Sp. z o.o. a nabywcą produktów K-FLEX* (zwanym dalej Kupującym) oraz stanowią integralną część każdej umowy sprzedaży. OWD mają zastosowanie także do wszelkich akcesoriów montażowych przeznaczonych do montażu i eksploatacji produktów K-FLEX w czasie obowiązywania umów sprzedaży.
1.2. Złożenie przez Kupującego zamówienia oznacza akceptację poniżej określonych warunków, o ile nie istnieją inne szczegółowe umowy zawarte pomiędzy Kupującym i K-FLEX Polska Sp. z o.o. Umowy szczegółowe oznaczają inne umowy zawarte pomiędzy Kupującym a K-FLEX Polska Sp. z o.o. niż umowy sprzedaży, a określające dodatkowe warunki współpracy, bądź zapisy umowy sprzedaży wyłączające zastosowanie poszczególnych unormowań OWD.
1.3. Wszelkie materiały reklamowe i informacyjne, szczególnie karty techniczne, cenniki, skierowane do nieoznaczonego odbiorcy nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 k.c.
2. Składanie i realizacja zamówień
2.1. Zamawianie produktów odbywać się będzie na podstawie zamówień składanych:
a. faxem pod nr.: +48 63 288 02 36
b. telefonicznie pod nr.: +48 63 288 02 00
c. za pośrednictwem poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
i podpisanych przez osoby upoważnione do dokonywania tych czynności albo wskazane przez osoby upoważnione do reprezentacji Kupującego w momencie podpisania umowy sprzedaży. W przypadku zmiany osoby upoważnionej do składania zamówień w imieniu Kupującego Kupujący zobowiązany jest do wyznaczenia i wskazania nowej osoby.
2.2. Zamawianie produktów powinno uwzględniać minimalne ilości:
a. karton długi 2 m – 1 szt.
b. karton krótki 1 m – 1 szt.
c. karton maty – 1 szt.
d. worek maty duct – 1 szt.
e. taśma kauczukowa – karton
f. klej – karton
g. farba – 1 szt.
h. rozpuszczalnik – karton
i. otulina frigo zwykła – 1 zwój
j. otulina frigo duża – 1 zwój
k. twinsolar – 1 zwój
l. taśmy AL, IC, IN CLAD, ALU – 1 szt.
ł. silikon – karton/szt.
m. płaszcz zewnętrzny: AL, IC, IN CLAD, ALU, PVC – rolka
n. obejma support, kolano, trójnik – 1 szt.
o. zabezpieczenia p.poż. - 1 sztuka
2.3. Realizacja zamówień odbywa się na koszt K-FLEX Polska Sp. z o.o. po przekroczeniu wartości 800 zł netto z uwzględnieniem rabatów. W przypadku zamówień o mniejszej wartości doliczone będą do faktury koszty obsługi logistycznej w wysokości 40 zł netto. Powyższe zasady dotyczą dostaw na terytorium Polski.
2.4. Jeżeli miejscem dostawy towaru jest miejsce inne niż adres Kupującego, Kupujący zobowiązany jest do wskazania osoby upoważnionej do odbioru towaru, podając na zamówieniu jej: imię, nazwisko, numer telefonu i numer dokumentu stwierdzającego jej tożsamość. W przypadku niedochowania tego obowiązku przez Kupującego bądź odebrania towaru przez osobę niewskazaną w zamówieniu Kupujący nie może podnieść zarzutu wobec K-FLEX Polska Sp. z o.o., iż towar nie został dostarczony.
2.5. Otrzymanie zamówionego towaru Kupujący lub osoby przez niego wskazane potwierdzają poprzez złożenie podpisu na dokumencie dostawy (WZ lub list przewozowy).
2.6. Reklamacje ilościowe i uszkodzenia mechaniczne powinny być zgłoszone na dokumencie dostawy, pod rygorem uznania dostawy za zgodną z zamówieniem.
2.7. Uszkodzenia niewidoczne z zewnątrz powinny być zgłoszone na piśmie w terminie 3 dni roboczych od daty dostawy, z zastosowaniem odpowiednich procedur reklamacyjnych dostępnych na stronie www.K-FLEX.pl.
2.8. Odpowiedzialność K-FLEX Polska Sp. z o.o. z tytułu reklamacji ilościowej lub jakościowej ogranicza się do zobowiązania do dostarczenia towaru wolnego od wad w terminie 14 dni od potwierdzenia zasadności reklamacji. W żadnym przypadku K-FLEX® nie odpowiada za szkody wynikłe z tytułu opóźnienia w wykonaniu robót budowlanych.
2.9. Zwroty towarów odbywają się zawsze na koszt Kupującego z wyjątkiem zwrotów wynikających ze złej jakości materiału (reklamacja) bądź błędu logistycznego leżącego po stronie K-FLEX Polska Sp. z o.o. Zwrot towaru musi ponadto uzyskać akceptację regionalnego szefa sprzedaży. Zwrot towaru wynikający z decyzji lub winy Kupującego oznacza naliczenie Kupującemu kosztów wysyłki i zwrotu tego towaru w postaci dodatkowej faktury.


*„produkty K-FLEX" oznaczają wszystkie oferowane produkty: termoizolacyjne, antykondensacyjne i akustyczne.

 

back to top